Komerciala

Online študij

Program Komerciala

Komercialisti in komercialni zastopniki za prodajo so že več let med prvimi dvajsetimi poklici, ki jih podjetja iščejo, a konkurenca je zelo velika. Naš 100% online študij Komerciala sledi izrazito spremenjenim okoliščinam na trgu, ko se podjetje vse bolj usmerjajo v spletno prodajo, ter vam omogoča pridobitev sodobnih vsebin in inovativnih znanj za uspešne komercialiste, ki bodo s svojimi odličnimi digitalnimi kompetencami učinkoviti na področju spletne prodaje. Program izvajamo 100% online. 

Študij na Višji strokovni šoli DOBA je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij, saj online študij na Višji strokovni šoli izvajamo že 22 let in je tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. Pri študiju ne boste nikoli sami, saj je spremljanje študentov naša skrb


O programu
Predmetnik
Kako poteka študij
Vpis in stroški

Program Komerciala je edinstven, povsem nov program v Sloveniji!

Študirali boste pod mentorstvom predavateljev iz prakse. Na konkretnih primerih boste usvojili najsodobnejše prodajne tehnike in veščine ter spoznali zakonitosti spletne prodaje. Pripravljali boste raziskave trga, marketinške kampanje, spoznali digitalni marketing ter upravljanje družbenih medijev, se naučili pogajati in izbrati ustreznega dobavitelja. 

Postali boste odličen komercialist

Študirali boste po Dobinem modelu online študija, ki je uveljavljenpreizkušen in edini mednarodno akreditiran online študij.

Obvezni predmeti ECTS
Poslovni tuji jezik 1 5
Poslovno komuniciranje in vodenje 5
Tehnike pogajanj 4
Računalništvo in informatika 5
Raziskava trga 5
Obvladovanje podatkov in vodenje procesov 4
Podjetništvo 5
Finance in računovodstvo 5
Pravo v komerciali 4
Predmet odprtega kurikula I 5
Marketing 5
Prodaja 5
Prodajne tehnike in veščine 4
Nabava 4
Logistika 4
Predmet odprtega kurikula II 5
Praktično izobraževanje 1 13
Praktično izobraževanje 2 13
Prosto izbirni predmet 5
Izbirna modula* ECTS
Digitalno okolje  
Digitalni marketing in družbeni mediji 5
Spletna prodaja 5
Mednarodno okolje  
Mednarodno okolje 5
Poslovni tuji jezik 2 5

Študij boste zaključili s pripravo in zagovorom diplomske naloge (5 ECTS). 


Trendovski predmet Spletna prodaja

Danes se pomembnosti spletnega nakupovanja zaveda večina slovenskih podjetja, saj jim tak način prodajanja izdelkov in storitev lahko omogoči dostop do novih trgov. Prav tako spletno nakupovanje postaja vse bolj priljubljeno in narašča v vseh starostnih skupinah.  

 • Vsaj en spletni nakup (tj. naročilo ali nakup izdelka ali storitve prek spleta) je v zadnjih 12 mesecih pred zadnjim anketiranjem (od aprila 2018 do marca 2019) opravilo 56 % oseb, starih 16–74 let (v 2018: 51 %).
 • Spletno nakupovanje omogoča kupcu, da nakupuje, kadar koli želi in od koder koli želi. Motivi za tovrstno nakupovanje so različni, glavna pa sta časovni in finančni prihranek. 76 % e-kupcev od tistih, ki so nakupovali prek spleta v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem, je povedalo, da so s spletnim nakupom prihranili čas; 63 % jih je s spletnim nakupovanjem prihranilo denar.
 • Največ e-kupcev, starih 16–74 let, je tako kot v prejšnjih letih v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem kupovalo prek spleta oblačila, športno opremo ali obutev, in sicer 43 % (v 2018: 46 %).
 • Največ e-kupcev med tistimi, ki so kupovali prek spleta v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem, je kupovalo pri spletnih prodajalcih iz Slovenije, in sicer 74 %, vendar je bil ta delež nekoliko manjši kot v letu 2018 (v 2018: 76 %).

 V predmetu Spletna prodaja boste tako spoznali značilnosti spletnega okolja in vedenje kupcev v njem, naučili se boste različnih metod za uspešno prodajo in komunikacijo na spletu ter se usposobili za reševanje strokovnih marketinških problemov.

100 % Online študij

Online študij je popoln študij za današnji življenjski slog. Prilagojen je dinamičnemu načinu življenja, ki ga živite zaposleni z družinami, z otroci, prav tako je to študij po meri aktivnih mladih na začetku karierne poti.  
Tudi razdalje pri online študiju niso ovira. Študirate neodvisno od tega, kje ste – doma, v tuji državi, v službi, na poti …  Z le nekaj kliki lahko vedno od koderkoli vstopite v učno okolje, kjer vas čakajo študijske aktivnosti, študijski kolegi, predavatelji in sodelavci višje strokovne šole. 

Online študij na Dobi izvajamo že 22 let in je s 5.795 online diplomanti prepoznan kot najbolj kakovosten online študij v Sloveniji. Preberite več informacij o online študiju

 

 

 

KAKO UREDITE PRIJAVO IN VPIS

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2022/2023 znaša 2.048,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za obe leti je možno plačati na 30 obrokov. Prvi obrok šolnine v študijskem letu 2022/2023 znaša 143,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2022 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit po Ceniku. 

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika.
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila Višja strokovna šola DOBA, za predmete v posameznem študijskem programu.
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

Edinstvene prednosti študija na Dobi

Poklic prihodnosti

Poklic komercialist je zadnjih nekaj let med prvimi dvajsetimi poklici, ki jih delodajalci iščejo in pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave pri iskanju ustreznih kadrov.

Z vami od vpisa do diplome

Študirali boste lahko na sedežu šole kot tudi online. Ne glede na način študija, vam bodo naši predavatelji, online mentorji, vodje programov, strokovne sodelavke v referatu in informatik nudili visok nivo celostne podpore od vpisa do diplome.

Zanimive in aktualne vsebine

Spoznali boste naj najsodobnejše prodajne tehnike in zakonitosti spletne prodaje. Pripravljali boste raziskave trga, spoznali upravljanje družbenih medijev, se naučili pogajati in izbrati ustreznega dobavitelja.
Ime *
Priimek *
E-mail *
Telefon

Številke, ki kažejo svetlo prihodnost

TOP 0

med prvimi 20 najbolj iskanimi poklici že zadnji nekaj let

0+

delovnih mest na različnih zaposlitvenih portalih

1.0

povprečna bruto plača komercialista v Sloveniji (vir: placa.si)

do 0 %

višja povprečna mesečna bruto plača od zaposlenih s srednješolsko izobrazbo

Tadej Lotrič,

študent
»Študij mi je prinesel veliko novih obširnih znanj, profesorji nam dajejo veliko podporo. Naklonjenost šole študentom je nadpovprečna. V interesu jim je, da so študenti srečni in zadovoljni.«

Tadej Lotrič,

študent
»Študij mi je prinesel veliko novih obširnih znanj, profesorji nam dajejo veliko podporo. Naklonjenost šole študentom je nadpovprečna. V interesu jim je, da so študenti srečni in zadovoljni.«

Zaposljivost diplomantov in možnosti zaposlitve

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje, ki jih pridobi od delodajalcev, sodijo komercialni zastopniki za prodajo (komercialisti) že zadnjih nekaj let med prvih dvajset poklicev, ki jih delodajalci iščejo, po drugi strani pa tudi med poklice pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave pri iskanju ustreznih kadrov. Diplomanti se lahko zaposlijo v proizvodnih in storitvenih podjetij ter javni upravi. Karierno pot si lahko ustvarijo tudi v lastnem podjetju.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli