NOVO v 2024! Računalništvo in informatika

Višja strokovna šola *25 let*

NOVO v 2024! Računalništvo in informatika

Informacijska tehnologija se bliskovito razvija in na tem področju je razpisanih vedno več različnih delovnih mest. Informatiki s svojim znanjem stojijo za odličnimi tehnologijami, ki jih uporabljajo podjetja in vsi potrošniki: spletna mesta, programi, operacijski sistemi ... 

Pridružite se našemu prenovljenemu, sodobnemu programu - RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Zasnovan je sodobno s predmeti in vsebinami, ki sledijo aktualnim spremembam in novostim v svetu informatike. Pomembna prednost je tudi ta, da zagotavlja optimalno učno izkušnjo s poudarkom na praktičnih veščinah, ki so ključne za današnji hitro spreminjajoči se tehnološki svet.


Predmetnik programa
Zakaj izbrati program
Študirali boste hibridno - v živo ali online  
Vpis in šolnina

1. letnik 

ECTS/KT
Strokovna angleščina v informatiki 5
Poslovno komuniciranje in vodenje 5
Informatika v podjetju 5
Računalniški sistemi in vzdrževanje 7
Sistemska programska oprema 5
Računalniška omrežja 6
Programiranje 1 7
Zbirke podatkov 1 7
Praktično izobraževanje 1  400 ur

2. letnik

ECTS/KT
OBVEZNI PREDMETI  
Ekonomika podjetja in podjetništvo 5
Načrtovanje in razvoj produktov IT 5
IZBIRNI MODUL (izberete en modul)  
SISTEMSKO INŽENIRSTVO - izbirni modul  
Strežniški sistemi 6
Napredna računalniška omrežja 6
PROGRAMSKO INŽENIRSTVO - izbirni modul  
Programiranje 2 6
Zbirke podatkov 2 6
IZBIRNI PREDMETI (izberete en predmet) 5
 • Navidezna in obogatena resničnost
 • Razvoj računalniških iger
 • Umetna inteligenca v informatiki
 • Internet stvari
 • Razvoj spletnih rešitev
 • Kibernetska varnost in etični heking
 • Elektronsko mobilno poslovanje
 • Multimedija
 
Predmet odprtega kurikula 10
Prosto izbirni predmet 5
Praktično izobraževanje 2  400 ur
DIPLOMSKO DELO 5

Katalog znanj s cilji in kompetencami predmetov

Modul in izbirne predmete izvajamo ob izbiri vsaj 20 študentov.

Program velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v študijskem letu 2024/2025. Program do 2023/2024 je dostopen tukaj

 • Usposobili se boste za obvladovanje inovativnih tehnologij, načrtovanje in projektiranje informacijskih sistemov, izvajanje skrbništva programske in strojne opreme, uporabo programskih orodij, varovanje informacij in računalniških sistemov ter za oblikovanje spletnih strani. 

 • Usposobili se boste za nameščanje, vzdrževanje in servisiranje informacijsko komunikacijske opreme, načrtovanje in izgradnjo omrežij, nameščanje in administriranje strežnikov, načrtovanje, izdelavo in administriranje zbirk podatkov.

 • Spoznali boste različne nivoje zaščite računalnikov in omrežij, se naučili, kako preprečiti širjenje virusov in drugih mehanizmov za vdore s sistemskimi rešitvami, kot so požarni zidovi, in s programskimi rešitvami, kot so antivirusni programi, se seznanili z dobro pripravo gesel in drugimi mehanizmi za avtentikacijo, npr. biometrično prepoznavanje (prstni odtis itd)

 • V sklopu predmetov boste pripravljali praktične rešitve in študij zaključi s praktično uporabno diplomo. Preberite več o kreativnih diplomskih nalogah študentov Višje strokovne šole DOBA >>>

Hibridni študij je sodoben način študija, ki združuje oboje - predavanja v živo in online, ki potekajo istočasno.

Predavanja bodo potekala v učilnicah na šoli in online hkrati, sodobna avdio video strojna in programska oprema pa bo predavatelju omogočila takšno izvedbo, da boste vsi študenti imeli enako izkušnjo in enakovredne pogoje ne glede na to, ali boste na predavanjih v živo ali online. Na ta način bo omogočeno tudi enakovredno sodelovanje in interakcija s predavateljem.

Kako poteka hibridni študij

 • Uvod v študij: Ob začetku študija bomo za vas pripravili 14-dnevni uvajalni seminar, kjer boste spoznali virtualno učilnico, portal MOJA.DOBA z e-referatom, e-indeksom, spoznali boste načine komunikacije s sošolci, predavatelji in šolo, kako boste pisali izpite, oddali nalogo …
 • Urnik: Na začetku študijskega leta boste prejeli celoletni urnik, da si boste lahko organizirali vaš čas. Predmeti si bodo sledili eden za drugim, tako da boste opravljali samo en predmet naenkrat. Predmeti trajajo od 4 do 5 tednov.
 • Predavanja: Predavanje poteka istočasno za vse, tako za tiste, ki boste prisotni v predavalnici na šoli, kot za tiste, ki boste predavanja poslušali preko računalnika. Način boste izbrali  sami. Posnetki predavanj bodo dostopni vsem študentom. 
 • Študijska literatura: Predavatelji pripravijo in objavijo gradiva v spletno učilnico, do katerih boste imeli dostop vsi študentje 24/7.
 • Študijske aktivnosti: Pri predmetih boste vsi študentje opravljali tudi krajše naloge, seminarske ali projektne naloge. Naloge bodo jasno in pregledno objavljene v virtualni učilnici. 
 • Izpiti: Na koncu predmeta sledi izpit. Le-tega boste lahko opravljali na šoli ali online. Izpit poteka istočasno za vse. 
 • Podpora pri študiju: Pri študiju vas spremlja predavatelj, stalno vam je na voljo administrativna pomoč v referatu in računalniška pomoč. 
 • Obvezna oprema: Vsi študentje za študij potrebujete računalnik z dostopom do interneta, če pa boste predavanja spremljali od doma, pa tudi zunanjo USB kamero in slušalke.

Hibridni študij - sodoben in študentom prilagojen študij

Vpis za študijsko leto 2024/2025:

 • Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 15. marca 2024
 • Drugi prijavni rok: od 23. avgusta do 29. avgusta 2024 - Prijavnica

Vpis po drugem prijavnem roku, od 30. avgusta do 30. septembra oz. do zapolnitve prostih mest, poteka preko interne prijavnice.

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 1.998,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik

Plačilo šolnine za vsak letnik je možno plačati na 12 obrokov. Prvi obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 179,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit po >> Ceniku.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika.
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila Višja strokovna šola DOBA, za predmete v posameznem študijskem programu.
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

>> CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Kaj ponuja Dobin program?

Praktične izkušnje

Pomemben poudarek študija na VSŠ DOBA je na praktičnem učenju skozi projekte, laboratorijsko delo in sodelovanje s tehnološkimi podjetji.

Prilagodljivost

Fleksibilen urnik predavanj in možnost online učenja, izbira hibridnega študija, ki omogoča usklajevanje študija z osebnim življenjem, tudi če ste zaposleni.

Predavatelji - strokovnjaki

Nosilci predmetov, predavatelji in inštruktorji, so strokovnjaki s področja informatike, prihajajo iz podjetij, ki sledijo sodobnim tehnološkim napredkom.

Karierni razvoj

Individualno mentorstvo in pomoč pri razvoju kariere, vključno s pripravami na zaposlitvene razgovore in izdelavo profesionalnega portfelja.

Jan in Žan Žnidar,

študenta
Za študij informatike sem se odločil, ker me veseli delo z računalniki in v tem vidim prihodnost. Pridobljena znanja se med seboj dobro povezujejo.«

Jan in Žan Žnidar,

študenta
Za študij informatike sem se odločil, ker me veseli delo z računalniki in v tem vidim prihodnost. Pridobljena znanja se med seboj dobro povezujejo.«

Zaposljivost diplomantov

Diplomanti programa Računalništvo in informatika se zaposlujejo v najrazličnejših podjetjih, upravnih organih, javnih podjetjih, zavodih, bankah, zavarovalnih družbah, izobraževalnih ustanovah in delujejo na različnih področjih kot: vzdrževalec računalniške strojne opreme, računalniški operater, razvijalec programske opreme, razvijalec iger, razvijalec spleta, poslovni analitik, sistemski analitik, oblikovalec podatkov, tester IT-sistemov, administrator podatkovnih baz, vodja IT-projektov, inženir v IT-podpori, spletni oblikovalec, menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Diplomanti programa Informatika so v diplomskih nalogah razvili konkretne in praktične rešitve, podali predloge za izboljšanje rezultatov raziskanega področja in ustvarili svoj izdelek, aplikacijo, spletno mesto ... 
Kristjan je v svojem diplomskem delu dokazal, da je mogoče implementirati domači večnamenski strežnik, Tim je razvil aplikacijo za izračun dohodnine, Matej pa je opisal postopek prenove spletne strani podjetja X
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli