Vpis v redni študij 2019

Program Poslovni sekretar - redni študij

Vpis v redni študij 2019

Izbrali ste najboljše za vašo prihodnost, izbrali ste 2 letni višješolski študijski program Poslovni sekretar na šoli, kjer je v 21 letih diplomiralo že preko 4.100 diplomantov.

Študij v programu Poslovni sekretar zajema vse poslovne smeri, s katerimi se kasneje poslovni sekretar srečuje v poslovnem svetu, ki mu koristijo. Spoznali boste osnove prava, računovodstva, ekonomije podjetja ter gospodarstva, ki jih kasneje lahko uspešno nadgradite še s sorodnim študijem ekonomije ali managementa. Študij temelji na praktičnih primerih in predstavlja odlično izhodišče za vzpostavitev lastnega podjetja.

Kako se prijavite na 2. prijavnem roku:

  • Na prosta mesta se lahko prijavite od 26. do 30. avgusta  z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
  • Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Na 2. prijavnem roku je na voljo še 25 prostih vpisnih mest. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo