Vpis v redni študij 2021

Program Poslovni sekretar - redni študij

Vpis v redni študij 2021

Izbrali ste najboljše za vašo prihodnost, izbrali ste 2-letni višješolski študijski program Poslovni sekretar na šoli, kjer je v 23 letih diplomiralo že preko 4.200 diplomantov.

Študij v programu Poslovni sekretar zajema vse poslovne smeri, s katerimi se kasneje poslovni sekretar srečuje v poslovnem svetu, ki mu koristijo. Spoznali boste osnove prava, računovodstva, ekonomije podjetja ter gospodarstva, ki jih kasneje lahko uspešno nadgradite še s sorodnim študijem ekonomije ali managementa. Študij temelji na praktičnih primerih in predstavlja odlično izhodišče za vzpostavitev lastnega podjetja.

Kako se prijavite na 2. prijavnem roku:

  • Na prosta mesta se lahko prijavite od 26. do 30. avgusta  z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
  • Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli