Javnoveljavni izpiti

Jezikovni center

Javnoveljavni izpiti

Doba v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom in Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik izvaja javnoveljavne izpite iz tujih jezikov in iz slovenščine kot drugi in tuji jezik.

Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni in osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva, ...).

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj: vstopna raven/osnovna raven 

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezikKako se prijavim?

Prijavnico najpozneje 10 dni pred izpitnim rokom pošljete ali jo osebno izročite na Dobi. Raven izpita izberite na prijavi. Poravnate strošek izpita, ki ga lahko nakažete na BKS Bank SI56 3500 1000 0572 212, sklic naj bo datum izpita npr. 23012020. Prijavnici priložite fotokopijo plačila.

Cena izpita:

Vstopna raven 105,00 EUR
Osnovna raven 128,10 EUR

Prosta mesta za izpitna roka 30. 10. in 13. 11. 2021 so zapolnjena, prijava ni več mogoča. 

Izpitni roki - VSTOPNA RAVEN 

DATUM IZPITA ROK ZA PRIJAVO 
sobota, 24. 4. 2021 sreda, 14. 4. 2021
sobota, 10. 7. 2021 sreda, 30. 6. 2021
sobota, 30. 10. 2021 sreda, 20. 10. 2021
sobota, 11. 12. 2021 sreda,1. 12. 2021

Izpitni roki - OSNOVNA RAVEN

DATUM IZPITA ROK ZA PRIJAVO  PRIPRAVE NA IZPIT*
sobota, 13. 3. 2021 sreda, 3. 3. 2021 5. in 6. 3. 2021
sobota, 22. 5. 2021 sreda, 12. 5. 2021 14. in 15. 5. 2021
sobota, 18. 9. 2021 sreda, 8. 9. 2021 10. 9. in 11. 9. 2021 
sobota, 13. 11. 2021 sreda, 3. 11. 2021 5. 11. in 6. 11. 2021

* Priprave na izpit so plačljive (69,00 EUR), niso obvezne in niso pogoj za pristop k izpitu.

Druge koristne informacije

 

Javnoveljavni izpiti Državnega izpitnega centra

Državni izpitni center - RICUdeleženci, ki ste uspešno zaključili tečaje po javnoveljavnih programih ali ste pri uvrstitvenem testu pokazali ustrezno predznanje, lahko opravljate javnoveljavne izpite iz angleškega, nemškega, francoskega in italijanskega jezika.

Izpiti potekajo trikrat letno, predvidoma junija, oktobra in februarja. Razpiše jih Državni izpitni center, lahko pa jih opravljate na Dobi.

Kako se prijavim?

Prijavite se na sedežu Dobe do določenega roka za prijavo. V celoti izpolnjeno prijavnico na javnoveljavni izpit in dokazilo o plačilu oddate osebno na sedežu Dobe ali prijavnico in fotokopijo plačila pošljete po pošti.

Cena izpita v letu 2021 je 124 €.


Izpitni roki v letu 2021 – pisni izpiti

Izpitni roki bodo objavljeni kmalu. 


Prijava in druge koristne informacije

Na DOBI pripravljamo tudi na mednarodne izpite iz znanja angleščine CAMBRIDGE ESOL in nemškega jezika Goethe Instituta iz znanja nemščine.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli