Javnoveljavni izpiti

Jezikovni center

Javnoveljavni izpiti

Doba je pooblaščeni izpitni center Državnega izpitnega centra za opravljanje javnoveljavnih izpitov iz tujih jezikov in pooblaščeni izpitni center Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik za izvajanje izpita iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni.

Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni

Doba je pooblaščeni izpitni center Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik za izvajanje izpita iz slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika je namenjen odraslim, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne ali zasebne namene. Na DOBI ga lahko opravljate na osnovni ravni (npr. za pridobitev slovenskega državljanstva).

Kako se prijavim?

Prijavnico najpozneje 10 dni pred izpitnim rokom pošljete ali jo osebno izročite na Dobi. Poravnate stroške izpita v znesku 128,10 EUR, ki jih lahko nakažete na BKS Bank SI56 3500 1000 0572 212, sklic naj bo datum izpita,npr. 18032018. Prijavnici priložite fotokopijo plačila.

Izpitni roki 2019

Rok

Termin

Vrsta izpita

Rok prijave

Spomladanski rok

16. 2.

pisni in ustni izpit

6. 2.

Priprave na izpit: petek, 8. 2., in sobota, 9. 2.

Poletni rok

25. 5.

pisni in ustni izpit

15. 5.

Priprave na izpit: petek, 17. 5., in sobota, 18. 5.

Jesenki rok

21. 9.

pisni in ustni izpit

11. 9.

Priprave na izpit: petek, 13. 9., in sobota, 14. 9.

Zimski rok

30. 11.

pisni in ustni izpit

20. 11.

Priprave na izpit: petek, 22. 11., in sobota, 23. 11.

Druge koristne informacije

 

Javnoveljavni izpiti Državnega izpitnega centra

Udeleženci, ki ste uspešno zaključili tečaje po javnoveljavnih programih ali ste pri uvrstitvenem testu pokazali ustrezno predznanje, lahko opravljate javnoveljavne izpite iz angleškega, nemškega, francoskega in italijanskega jezika.

Izpiti potekajo trikrat letno, predvidoma junija, oktobra in februarja. Razpiše jih Državni izpitni center, lahko pa jih opravljate na Dobi.

Kako se prijavim?

Prijavite se na sedežu Dobe do določenega roka za prijavo. V celoti izpolnjeno prijavnico na javnoveljavni izpit in dokazilo o plačilu oddate osebno na sedežu Dobe ali prijavnico in fotokopijo plačila pošljete po pošti.

Cena izpita v letu 2019 je 120 €.

Aktualni izpitni roki, prijavnica in druge koristne informacije:

Na DOBI pripravljamo tudi na mednarodne izpite iz znanja angleščine CAMBRIDGE ESOL in nemškega jezika Goethe Instituta iz znanja nemščine.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo