Javnoveljavni izpiti

Jezikovni center

Javnoveljavni izpiti

Doba je pooblaščeni izpitni center Državnega izpitnega centra za opravljanje javnoveljavnih izpitov iz tujih jezikov in pooblaščeni izpitni center Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik za izvajanje izpita iz slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Javnoveljavni izpiti Državnega izpitnega centra

Udeleženci, ki ste uspešno zaključili tečaje po javnoveljavnih programih ali ste pri uvrstitvenem testu pokazali ustrezno predznanje, lahko opravljate javnoveljavne izpite iz angleškega, nemškega, francoskega in italijanskega jezika.

Izpiti potekajo trikrat letno, predvidoma junija, oktobra in februarja. Razpiše jih Državni izpitni center, lahko pa jih opravljate na Dobi.

Kako se prijavim?

Prijavite se na sedežu Dobe do določenega roka za prijavo. V celoti izpolnjeno prijavnico na javnoveljavni izpit in dokazilo o plačilu oddate osebno na sedežu Dobe ali prijavnico in fotokopijo plačila pošljete po pošti.

Cena izpita v letu 2018 je 120 €.

Druge koristne informacije

Na DOBI pripravljamo tudi na mednarodne izpite iz znanja angleščine CAMBRIDGE ESOL in nemškega jezika Goethe Instituta iz znanja nemščine.

Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni

Doba je pooblaščeni izpitni center Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik za izvajanje izpita iz slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika je namenjen odraslim, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne ali zasebne namene. Na DOBI ga lahko opravljate na osnovni ravni (npr. za pridobitev slovenskega državljanstva).

Kako se prijavim?

Prijavnico najpozneje 10 dni pred izpitnim rokom pošljete ali jo osebno izročite na Dobi. Poravnate stroške izpita v znesku 128,10 EUR, ki jih lahko nakažete na BKS Bank SI56 3500 1000 0572 212, sklic naj bo datum izpita, npr. 18032018. Prijavnici priložite fotokopijo plačila.

Druge koristne informacije

Izpiti DELE iz znanja španščine

Doba je pooblaščeni izpitni center za izvajanje izpitov DELE. Po uspešno opravljenem izpitu DELE prejmete uraden, mednarodno priznani dokument, ki ga podeljuje Instituto Cervantes v imenu Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport Španije.

DELE je možno opravljati na 7 stopnjah (DELE A1, DELE A2, DELE A1/B1, DELE B1, DELE B2, DELE C1, DELE C2) skladno s Skupnim evropskim jezikovnim okvirjem.

Kako se prijavim?

Prijava in izpit potekata na sedežu Dobe. Za več informacije pišite na e-mail lea.stiberc@doba.si. Izbirate lahko tudi med izpitnimi roki v centrali v Ljubljani.

Druge koristne informacije

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo