ONLINE tečaji

ONLINE učenje z najboljšo jezikovno šolo

ONLINE tečaji

Online tečaji v Jezikovnem centru DOBA potekajo po najvišjih standardih z izkušenimi in prijaznimi predavatelji, ki so posebej izobraženi za online izvedbo. Zato so online tečaji dinamični, učinkoviti in zabavni. Poudarek na tečajih je na uporabnem znanju ter govoru in pogovoru.

Izjemna izkušnja učenja tujega jezika na najboljši jezikovni šoli

  • dolgoletne izkušnje z ONLINE poučevanjem
  • Predavatelji, ki so izobraženi za ONLINE tako pedagoško kot tehnično
  • Več kot 400 online udeležencev

Kako potekajo Dobini online tečaji, kaj potrebujete za uspešno online učenje in kakšne so prednosti online tečajev v videu pojasni Nataša Hauptman, vodja jezikovnega centra na DOBI.


Zakaj izbrati Dobin online tečaj?

Dobini online jezikovni tečaji so dodelan sistem, tako s pedagoškega, tehničnega kot tudi z organizacijskega vidika. Zagotavljamo vam:

 
  • Brezplačno uvodno srečanje, na katerem vam predstavimo in razložimo posebnosti online učenja. 
  • Koncept učenja 3 v 1 – srečanja online live, spletna učilnica in komunikacija v isti aplikaciji.
  • Tehnično pomoč 24/7 pred, med in po online tečaju.
  • Kakovostno online izvedbo z raznolikimi aktivnostmi ter vsemi 4 kompetencami: govor, poslušanje, branje in pisanje.
  • Predavatelje, ki so izobraženi za online poučevanje, in ki poznajo razlike med klasičnim in online poukom.
  • Online govorilno uro, kjer so vam predavatelji na voljo za vsa vaša vprašanja.

Da so Dobini online jezikovni tečaji varni, zanesljivi in enako kakovostni kot tečaji v živo, se je do zdaj prepričalo že več kot 200 udeležencev. Matjaž Potočnik, udeleženec online tečaja, v videu (klik na sliko) pravi, da mu je jezikovni center na Dobi ponudil prav to, kar je iskal.

Kako poteka online učenje tujega jezika na Dobi?

V Dobinih online jezikovnih tečajih se boste s predavateljem srečali ob določenih urah ONLINE v spletni učilnici. Cilj jezikovnih tečajev je, da čim prej napredujete v aktivni uporabi tujega jezika, zato boste na teh srečanjih govorili v tujem jeziku, poslušali in gledali zanimive videe, pisali, brali, delali v skupinah, reševali naloge (klasične, online ali v e-učbeniku) – isto kot v predavalnici. Veliko pozornosti bomo namenili aktivnemu govoru ter tako gradili na praktičnem znanju, ki ga boste lahko takoj prenesli v realne situacije. Predavatelj vam vsa potrebna gradiva za učenje naloži v spletno učilnico. Tujega jezika se lahko izven ONLINE srečanj učite tudi samostojno v spletni učilnici.

Spletna učilnica omogoča prikaz vsebin, zvoka in videoposnetkov, pišemo lahko po interaktivni tabli, delimo gradivo z drugimi in delamo v skupinah ali v paru. Vso gradivo, ki se uporablja na tečaju, se objavi v učilnici in je na voljo vsem udeležencem tečaja. Srečanja se lahko snemajo (seveda so posnetki na voljo samo udeležencem skupine) in tako si lahko vsak, ki se srečanja ni mogel udeležiti, gradivo pogleda in ga samostojno predela.


Katerih tujih jezikov se lahko učite ONLINE?

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli