Slovenščina za tujce

Jezikovni center

Slovenščina za tujce

Tečaji slovenščine so namenjeni vsem, ki jim slovenščina ni prvi jezik, se je pa želijo naučiti, ker želijo spoznati kulturo in navade Slovencev, iščejo priložnost za delo, se želijo laže sporazumevati v slovenskem jeziku in pristneje doživeti Slovenijo.

Učenje v skupini

Z inovativnimi pedagoškimi pristopi udeleženci obravnavajo praktično uporabne vsebine, sistematično usvajajo vse štiri jezikovne spretnosti, govor, branje, pisanje in poslušanje, ter se naučijo samozavestno uporabljati jezik v najrazličnejših vsakdanjih situacijah.

Ključne informacije o programu

Število ur tečaja

30

Raven

A1, A1/A2

Način izvedbe

2-krat tedensko po 3 izobraževalne ure

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor

Termini

začnemo septembra

Cena

219,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev (možno plačilo na dva obroka)

Rezervirajte si mesto

Zaupajte nam svoje podatke


Individualno učenje

Vsebine prilagodimo vašim željam, tečaj pa poteka po individualno prilagodljivem urniku, ob dnevih in urah, ki vam najbolj ustrezajo.
Individualno učenje je rešitev za vse, ki si zaradi številnih obveznosti in hitrega tempa dela ne morete privoščiti učenja tujega jezika ob koncu tedna ali vključevanja v tečaje, ki trajajo nekaj mesecev in potekajo v točno določenih terminih.

Ključne informacije o programu

Število ur tečaja

Po dogovoru

Raven

Glede na predznanje

Način izvedbe

Po dogovoru

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor
Če je plačnik podjetje, po dogovoru

Termini

Glede na povpraševanje

Cena

28,12 EUR brez DDV/izobraževalno uro (splošni in poslovni jezik)
32,30 EUR brez DDV/izobraževalno uro (jezik stroke)

Rezervirajte si mesto

Zaupajte nam svoje podatke

 

Priprave na izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni

Priprave na izpit zahtevajo ustrezno predznanje slovenskega jezika. Na pripravah se boste pod vodstvom predavatelja seznanili s tipi nalog, ki so zajete v izpit iz znanja slovenščine, in še pred izpitom preizkusili svoje znanje slovenščine.
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni je namenjen tistim, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za opravljanje svojega poklica, tistim, ki se želijo vpisati na katero od visokih šol ali univerz v Sloveniji ali želijo pridobiti slovensko državljanstvo.

Ključne informacije o programu

Število ur tečaja

6

Raven

A2/B1

Način izvedbe

Vikend izvedba: 2 srečanji po 3 izobraževalne ure

Lokacija

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor

Termini

Petek, 16.15, in sobota, 9.00

Cena

69,00 EUR ob udeležbi najmanj 5 udeležencev

Rezervirajte si mesto

Zaupajte nam svoje podatke

Vaš učitelj

Jan Grabnar je profesor slovenščine, član izpitne komisije pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik in testator. Poučuje vstopno (A1), osnovno (A2/B1) in višjo raven (B2) ter raven odličnosti (C1/C2). Predava tudi v gimnazijskih programih in je član maturitetne izpitne komisije. Opravil je vse programe za izobraževanje tujcev, ki se učijo slovenščino kot drugi ali tuji jezik, ter program ZIP. Redno se udeležuje seminarjev in dodatnih izobraževanj v okviru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter Andragoškem centru Slovenije.

'Udeleženci Dobinih tečajev so priseljenci raznolikih narodnosti z različnimi interesi, zakaj se naučiti slovenski jezik (pridobitev državljanstva, vstop na trg dela ...), v zadnjem obdobju pa se odzivajo tudi zdravniki iz tujine, ki morajo pridobiti stopnjo C1/C2 (raven odličnosti), da lahko svoje delo opravljajo v Sloveniji. Pri poučevanju se v največji možni meri posvetim vsakemu posamezniku, poleg tega pripravim program za vsako posamezno skupino ali individualca glede na želje in že usvojeno znanje. Poučevanje tujcev me izpopolnjuje, ure so sproščene, zabavne in prepričan sem, da tudi poučne.  Popolno spoštovanje raznolikosti je vodilo mojega dela.'

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo