Predavatelji jezikovnega centra

Jezikovni center

Irena Bezjak Fijačko

Delovno mesto

predavateljica hrvaškega jezika, naravna govorka

Če bi morala izmed svojih lastnosti izbrati najbolj prevladujočo, bi zagotovo izbrala radovednost. Moja radovednost se kaže tudi v tem, da se rada poglabljam v ljudi, v njihov način razumevanja in stil učenja, kar mi omogoča bolj učinkovito prilagajanje učnih oblik, metod in pripomočkov. Uživam v učenju z vsemi čuti, skozi igro in v sproščenem vzdušju.

Učenje jezika ponuja drugačen pogled na svet in vključuje veliko več kot zgolj suhoparno ponavljanje slovničnih struktur. Vsak jezik je namreč tudi vez med preteklostjo in prihodnostjo. Tisti, ki so živeli v nekdanji skupni državi, večinoma menijo, da hrvaščino obvladajo na dovolj visoki ravni, vendar običajno prezrejo, da se je ob osamosvajanju Hrvaške osamosvajal tudi standardni jezik. Družbene in politične spremembe so pri naših južnih sosedih sprožile posebne vrste občutljivost v zvezi z njihovim jezikom, zato zanimanje za učenje hrvaščine raste predvsem v podjetjih, ki delujejo na hrvaškem trgu ali vanj želijo vstopiti, saj se zavedajo, da je poslovni uspeh zelo odvisen od ustreznega sporazumevanja.

Kažu da osmijeh govori tisuću riječi, a ako osmijehom niste uspjeli izraziti sve što ste željeli, onda biste trebali ozbiljno razmisliti o uključenju u tečaj u jezičnom centru DOBA!

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli