Predavatelji jezikovnega centra

Jezikovni center

Vesna Cacio Vukmir

Delovno mesto

predavateljica angleškega jezika

Na Dobi poučujem že od septembra 2001, ko sem pričela kot predavateljica A1 tečaja z veliko skupino udeležencev po 9-letnem bivanju v Londonu. Imela sem ogromno tremo, vendar sem se zelo trudila, saj so udeleženci veliko zahtevali in jaz sem jim morala to nuditi.

Nato so se vrstile skupine od A1 do C2 in vsako leto več sem pridobila tudi jaz kot predavateljica, saj sem pričela poučevati strokovno in poslovno angleščino v različnih podjetjih v okolici Maribora.

V tem času sem končala univerzitetni študij angleščine in biologije na FNM UM.

Moji nekdanji udeleženci so mnogi znani Mariborčani, doktorji in univerzitetni profesorji UM ter strokovnjaki na različnih področjih, kot so ekonomija, strojništvo, elektrotehnika, pravo, informatika ipd.

Na svoje delo sem zelo ponosna, saj sem udeležence od nivoja A1 pripeljala do temu, da danes oni predavajo v angleščini na mednarodnem programu »Erasmus +« .

Več kot to pa mi pomeni prijateljstvo in spoštovanje, ki sem ga deležna s strani vseh mojih udeležencev, kljub mnogim domačim nalogam.

V prostem času preživljam trenutke z družino in  meni najdražjimi ali pa se družim in potujem s prijatelji skupnosti Iyengar Yoge, ki je moja druga največja ljubezen.

Pri svojem delu vedno najdem kaj, kar bi lahko izboljšala in sem hvaležna vsakemu, ki od mene potrebuje več, saj je intelektualno napredovanje moja največja motivacija.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli