Domov > Online študij

Online študij

DOBA z online študijem že 16 let prinaša svetovne trende tudi v slovenski prostor. Sodoben, kakovosten in tehnološko podprt študij na DOBI, še zmeraj kot edina institucija v Sloveniji, izvajamo v celoti online.

Prvo leto se je vpisalo prvih najbolj pogumnih in ambicioznih 21 posameznikov - danes uspešnih diplomantov. Z leti pa je postajal vse bolj priljubljen in do danes se je vključilo že več kot 6.000 posameznikov.

Študirajte pametno. Študirajte online.

Študenti Dobe študirajo iz 35. držav sveta

Online študij ima v svetu dolgo tradicijo. Pokazal se je kot izjemno primeren in učinkovit za ciljno skupino (zaposlenih) odraslih, saj odraža njihovo potrebo po večji dostopnosti do študijskih programov in študijskih vsebin, potrebo po večji fleksibilnosti in individualnem pristopu.

Na sploh pa je online študij v zadnjem času doživel precejšen razmah, predvsem zaradi naraščajoče potrebe družbe po dvigu izobrazbene strukture prebivalstva in po stalnem strokovnem usposabljanju zaposlenih. Strokovnjaki so si danes enotni, da bo predvsem spletno podprto izobraževanje igralo ključno vlogo pri realizaciji enega izmed pomembnih ciljev, opredeljenih v evropskem strateškem dokumentu Evropa 2020, ki je naslednica lizbonske strategije, to je do leta 2020 povečati delež prebivalstva v starosti 30–34 let z zaključeno terciarno izobrazbo s trenutnih 31 na 40 %. 

Spoznajte Marka. Rad potuje, spoznava nove ljudi ...

DOBA Fakulteta je prva in edina visokošolska institucija v Jugovzhodni Evropi, ki je pridobila mednarodni certifikat kakovosti online študija UNIQUe, ki ga podeljuje Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju.

Online študij na Dobi v številkah

Print