Organizator socialne mreže

Izredni online študij in klasični študij

Program Organizator socialne mreže

Današnje razmere povečujejo vsakodnevne izzive tako starejše kot mlajše generacije, ki se težko spoprijemajo s hitrimi spremembami, zato v revolucionarnem online študiju pridobite praktična znanja za pomoč tem ljudem, ki sodijo v ranljive skupine. Tako je ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini potreba po izobraženem kadru za pomoč ljudem, ki se težje vključujejo v socialno okolje. Program izvajamo 100 % online. 

Študij na Višji strokovni šoli DOBA je za vas, ki si v prvi vrsti želite varen, predvsem pa zagotovljen študij v letu 2020, saj online študij na Višji strokovni šoli izvajamo že 21 let in je tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. Pri študiju ne boste nikoli sami, saj je spremljanje študentov naša skrbKot diplomant/diplomantka programa Organizator socialne mreže izpolnjujete izbrazbeni pogoj po 69. členu ZSV za opravljanje strokovnega izpita na področju socialnega varstva.


O programu
Predmetnik
Kako poteka študij
Vpis in stroški

Študij se osredotoča na pridobitev praktičnih znanj za pomoč ljudem s poudarkom na ranljivih skupinah. Usvojili boste veščine za organiziranje in koordiniranje pomoči otrokom, mladostnikom, družinam, starejšim … Naučili se boste ustrezno informirati in povezovati ljudi različnih generacij. S pridobljenimi znanji boste kakovostno in ustrezno organizirali prostovoljno delo in prosti čas različnih družbenih skupin. Pridobili boste znanja o podpornih mrežah, animaciji z umetnostnim izražanjem, spoznali boste osnovna znanja o pravu v sociali, govorili o marginalnih družbenih skupinah in njihovih posebnostih… Glede na izbirni modul boste poglobili znanja o starostnikih ali otrocih in mladostnikih. 

Kot diplomant/diplomantka programa Organizator socialne mreže izpolnjujete izbrazbeni pogoj po 69. členu ZSV za opravljanje strokovnega izpita na področju socialnega varstva.

 

Online študij

 • Študirate le en predmet naenkrat, urnik za vse leto prejmete oktobra.
 • Ob začetku predmeta prejmete tedenska navodila za svoje študijske aktivnosti.
 • Študijske aktivnosti so organizirane jasno in pregledno, opravljate jih individualno ali v timih in tako postopoma gradite oceno.
 • Pri študiju niste nikoli sami, online mentor vas spremlja sedem dni v tednu skupaj s predavateljem in Dobinim timom.
 • Študij poteka v virtualnem okolju, ki vam omogoča, da ste ves čas povezani s študijskimi kolegi, predavatelji in online mentorji.
 • Vsa študijska gradiva so v elektronski obliki.

Preberite več informacij o online študiju

JESENSKI VPISNI ROK:

Na prosta mesta se boste lahko prijavili: 

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

 

Investicija v študij za en letnik

Študijski program Plačilo v enkratnem znesku

Plačilo na 11 obrokov

Organizator socialne mreže 2.048,00 EUR 1 x 288,00 EUR
10 x 186,00 EUR

Navedeni znesek je prispevek za študij enega letnika. V drugem letniku se šolnina ne spreminja.
V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit v višini 249 EUR.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika.
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila Višja strokovna šola DOBA, za predmete v posameznem študijskem programu.
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

Ugodnosti

 • Obročno plačilo – celotno šolnino lahko poravnate v 22 obrokih brez obresti.
 • Popusti – pri plačilu šolnine v enkratnem znesku lahko študenti samoplačniki uveljavljate popust.
Ime *
Priimek *
E-mail *
Telefon

Profil študentov

0 %

žensk

0 let

povprečna starost

0,2 %

študentov se je za vpis odločilo tudi zaradi osebnega razvoja

0 %

študentov predmete opravi s sprotnim delom

Jelka Šparavec,

diplomantka
Predavateljice so znale usmerjati delo k prepoznavanju stereotipov, predsodkov, potreb po sodbah in svetovanju, ki ne spadajo v socialno delo, a so skriti del vsakega posameznika.

Jelka Šparavec,

diplomantka
Predavateljice so znale usmerjati delo k prepoznavanju stereotipov, predsodkov, potreb po sodbah in svetovanju, ki ne spadajo v socialno delo, a so skriti del vsakega posameznika.

Zaposljivost diplomantov in možnosti zaposlitve

Diplomanti programa Organizator socialne mreže se zaposlujejo na različnih področjih socialnega dela, v domovih za starejše, centrih za pomoč ljudem na domu, nevladnih organizacijah in društvih, mladinskih domovih, centrih za socialno delo, varnih hišah, materinskih domovih, kriznih centrih za žrtve … Diplomanti programa Organizator socialne mreže so cenjeni tudi v tujini, predvsem v ustanovah, kjer ponujajo pomoč otrokom in mladostnikom ter pri integraciji tujcev. Kot diplomant/diplomantka programa Organizator socialne mreže izpolnjujete izbrazbeni pogoj po 69. členu ZSV za opravljanje strokovnega izpita na področju socialnega varstva.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo