NOVO! Testiranje znanja angleščine in izdaja potrdila sedaj tudi online

Jezikovni trening angleščine

NOVO! Testiranje znanja angleščine in izdaja potrdila sedaj tudi online

V Dobinem jezikovnem centru lahko testirate svoje znanje angleškega jezika na sedežu DOBE ali online, na osnovi tega pa vam izdamo potrdilo o doseženi stopnji jezikovnega znanja (od A1 do C2).

Testiranje je usklajeno z evropskimi standardi in poteka pod vodstvom izkušenih predavateljev. Testiranje poteka pisno in ustno in obsega vse 4 kompetence: branje, pisanje, poslušanje in govorjenje. Stopnja znanja se določi posebej za vsako kompetenco; doseči morate najmanj 60 % za podelitev določene stopnje. Testiranje znanja traja 2 šolski uri. Po opravljenem testiranju pripravi DOBIN predavatelj, ki je usposobljen za ocenjevanje znanja tujega jezika, pisno potrdilo z opisom jezikovnega znanja in z določeno stopnjo od A1 do C2. Potrdilo izdamo na vašo željo v tujem jeziku brez dodatnih stroškov. Izdano potrdilo ni javnoveljavno.
Testiranje angleščine - Jezikovni center DOBA

Termini: individualno po dogovoru na sedežu

DOBE ali online

Cena: 65,00 EUR (z DDV) - pisno in ustno testiranje, določitev stopnje, izdaja potrdila 

                         

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo