Testiranje znanja angleščine in izdaja potrdila - sedaj tudi online

Jezikovni trening angleščine

Testiranje znanja angleščine in izdaja potrdila - sedaj tudi online

V Dobinem jezikovnem centru lahko testirate svoje znanje angleškega jezika na sedežu DOBE ali online, na osnovi tega pa vam izdamo potrdilo o doseženi stopnji jezikovnega znanja (od A1 do C2).

Potek testiranja:

Testiranje je usklajeno z evropskimi standardi in poteka pod vodstvom izkušenih predavateljev. Testiranje se izvede pisno in ustno ter obsega vse 4 kompetence: branje, pisanje, poslušanje in govorjenje. 

Določitev stopnje jezikovnega znanja:

Stopnja znanja se določi posebej za vsako kompetenco; doseči morate najmanj 60 % za podelitev določene stopnje. 

Izdaja potrdila:

Testiranje znanja traja 2 šolski uri. Po opravljenem testiranju pripravi DOBIN predavatelj, ki je usposobljen za ocenjevanje znanja tujega jezika, pisno potrdilo z opisom jezikovnega znanja in z določeno stopnjo od A1 do C2. Potrdilo izdamo na vašo željo v tujem jeziku brez dodatnih stroškov. Izdano potrdilo ni javnoveljavno.

Testiranje angleščine - Jezikovni center DOBA

Termini: individualno po dogovoru na sedežu DOBE ali online

Cena: 150,00 EUR (z DDV) - pisno in ustno testiranje pod vodstvom predavatelja, določitev stopnje, izdaja potrdila 

                         

 

Marko Pasterk,

udeleženec
Velika prednost individualnega tečaja je konstantno sodelovanje, prilagoditev na osebne izkušnje, uporaba specifičnih izrazov za stroko, itd.

Marko Pasterk,

udeleženec
Velika prednost individualnega tečaja je konstantno sodelovanje, prilagoditev na osebne izkušnje, uporaba specifičnih izrazov za stroko, itd.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli