Individualni tečaj - jezikovni coaching 1 na 1

Jezikovni center

Individualni tečaj - jezikovni coaching 1 na 1

En udeleženec in en predavatelj delata po individualnem programu. Tečaj v celoti prilagodimo vašemu predznanju, potrebam po jezikovnem znanju, osebnemu tempu učenja in vašemu razpoložljivemu času.

Jezikovni center DOBAJezikovni coaching združuje jezikovno poučevanje  in coaching. Gre za personaliziran in interaktiven pristop, pri katerem je poudarek na spodbujanju posameznikovega samoučenja jezika. Razvijanje jezikovne samozavesti, motivacije in vzpostavljanje individualnih ciljev pa so ključni elementi jezikovnega coachinga.

Značilnosti jezikovnega coachinga:

  • Individualiziran pristop:

Jezikovni coaching se osredotoča na posameznikove specifične potrebe, cilje in stopnjo jezikovnega znanja. Coach sodeluje s posameznikom, da oblikuje načrt učenja, ki ustreza njegovim osebnim potrebam.

  • Razvoj jezikovne samozavesti:

Cilj je spodbuditi posameznikovo zavedanje o lastnem učenju in razviti veščine samoocenjevanja. To omogoča posamezniku, da postane bolj odgovoren za svoj jezikovni napredek in da gradi pozitiven odnos do učenja jezika.

  • Coaching tehnike:

Jezikovni coach uporablja različne coaching tehnike, kot so postavljanje vprašanj, aktivno poslušanje, povratne informacije in motivacijsko spodbujanje, da pomaga posamezniku premagati ovire in da ta doseže svoje jezikovne cilje.

  • Ciljna naravnanost:

Coach in posameznik skupaj določita jasne in dosegljive jezikovne cilje. Te cilje nato spremljata in prilagajata skozi proces učenja.

Učenje 1 na 1 je rešitev za tiste, ki si zaradi številnih obveznosti in hitrega tempa dela ne morete privoščiti učenja tujega jezika ob koncu tedna ali vključevanja v tečaje, ki trajajo nekaj mesecev in potekajo v točno določenih terminih.

Za vas bomo pripravili aktualen jezikovni izobraževalni program, ki bo prav tak, kot ga potrebujete.
S predavateljem se boste srečevali ob dnevih in urah, ki vam najbolj ustrezajo. Napredovali boste veliko hitreje, saj se bo predavatelj posvečal samo vam. Ves čas poteka tečaja boste aktivni, saj ste edini udeleženec.

»Intenzivna in učinkovita oblika učenja – DOBIN izkušen predavatelj bo program pripravil skladno z vašimi željami, cilji in zahtevami, v celoti se bo prilagodil vašim terminom in vas spremljal pri vašem učenju in napredku. Možna izvedba tečaja na vašem sedežu, na sedežu DOBE ali online.«

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli