Predavatelji jezikovnega centra

Jezikovni center

Jan Grabnar

Delovno mesto

predavatelj slovenskega jezika

Jan Grabnar je profesor slovenščine, član izpitne komisije pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik in testator. Poučuje vstopno (A1), osnovno (A2/B1) in višjo raven (B2) ter raven odličnosti (C1/C2). Predava tudi v gimnazijskih programih in je član maturitetne izpitne komisije. Opravil je vse programe za izobraževanje tujcev, ki se učijo slovenščino kot drugi ali tuji jezik, ter program ZIP. Redno se udeležuje seminarjev in dodatnih izobraževanj v okviru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter Andragoškem centru Slovenije.

'Udeleženci Dobinih tečajev so priseljenci raznolikih narodnosti z različnimi interesi, zakaj se naučiti slovenski jezik (pridobitev državljanstva, vstop na trg dela ...), v zadnjem obdobju pa se odzivajo tudi zdravniki iz tujine, ki morajo pridobiti stopnjo C1/C2 (raven odličnosti), da lahko svoje delo opravljajo v Sloveniji. Pri poučevanju se v največji možni meri posvetim vsakemu posamezniku, poleg tega pripravim program za vsako posamezno skupino ali individualca glede na želje in že usvojeno znanje. Poučevanje tujcev me izpopolnjuje, ure so sproščene, zabavne in prepričan sem, da tudi poučne.  Popolno spoštovanje raznolikosti je vodilo mojega dela.'

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli