Testiranje znanja nemščine in izdaja potrdila sedaj tudi online

Jezikovni center

Testiranje znanja nemščine in izdaja potrdila sedaj tudi online

V Dobinem jezikovnem centru lahko testirate svoje znanje nemškega jezika na sedežu DOBE ali online, na osnovi tega pa vam izdamo potrdilo o doseženi stopnji jezikovnega znanja (od A1 do C2).

Potek testiranja:

Testiranje je usklajeno z evropskimi standardi in poteka pod vodstvom izkušenih predavateljev. Testiranje se izvede pisno in ustno in obsega vse 4 kompetence: branje, pisanje, poslušanje in govorjenje.

Določitev stopnje jezikovnega znanja:

Stopnja znanja se določi posebej za vsako kompetenco; doseči morate najmanj 60 % za podelitev določene stopnje.

Izdaja potrdila:

Testiranje znanja traja 2 šolski uri. Po opravljenem testiranju pripravi DOBIN predavatelj, ki je usposobljen za ocenjevanje znanja tujega jezika, pisno potrdilo z opisom jezikovnega znanja in z določeno stopnjo od A1 do C2. Potrdilo izdamo na vašo željo v tujem jeziku brez dodatnih stroškov. Izdano potrdilo ni javnoveljavno.

 

Testiranje znanja nemščine - Jezikovni center DOBA

Termini: individualno po dogovoru na sedežu DOBE ali online

Cena: 150,00 EUR (z DDV) - pisno in ustno testiranje pod vodstvom predavatelja, določitev stopnje, izdaja potrdila

                                               

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli