DOBINE sodobne metode učenja tujih jezikov za hitrejši napredek in učinkovitejše učenje

Jezikovni center

DOBINE sodobne metode učenja tujih jezikov za hitrejši napredek in učinkovitejše učenje

V DOBINEM jezikovnem centru so tradicionalne učne metode del zgodovine, saj so sodobni in dinamični pristopi, kot so Task-Based-Learning, Storytelling in igrifikacija mnogo bolj učinkoviti in zabavni.

Naši predavatelji, študenti in udeleženci so se nekoč spraševali, zakaj bi prešli na sodobne metode učenja tujih jezikov in kakšne koristi bi imeli od tega? DOBINI udeleženci so navedli nekaj pomembnih razlogov, ki govorijo v prid modernim metodam učenja tujih jezikov:

  • Angažiranost: Z igrifikacijo in zgodbami so predavatelji povečali angažiranost udeležencev. To je vodilo do boljših učnih izidov in večje motivacije za učenje.
  • Personalizirano učenje: S sodobnimi metodami so predavatelji prilagodili učne načrte posameznim udeležencem in skupinam. To pa je pripomoglo k boljšemu razumevanju in k uporabnemu znanju.
  • Hitrejši napredek v znanju: S sodobnimi metodami, kot je Task-Based Learning, so udeleženci hitreje usvojili praktične jezikovne veščine, ki jih potrebujejo v resničnem življenju.
  • Večja samozavest: Storytelling in igrifikacija sta udeležencem omogočili, da se bolj sproščeno izražajo v tujem jeziku, kar je pripomoglo  k večji samozavesti.

Če še ne poznate DOBINIH inovativnih metod učenja tujih jezikov, je sedaj skrajni čas, da se z z njimi seznanite in končno napredujete v svojem znanju!

Takšna posebna DOBINA metoda je tudi učenje angleščine po metodi Davida Greenwalda, zasnovana posebej za Slovence, ki se želijo naučiti angleško – brez učbenika, domačih nalog in dolgočasnih vaj za ponavljanje. >> Več o metodi

Task-Based-Learning (Učenje, ki temelji na praktičnih nalogah)

Kaj je: Ta metoda se osredotoča na reševanje jezikovnih situacij ali opravljanje dejanskih nalog v ciljnem jeziku. Naloge so oblikovane tako, da spodbujajo komunikacijo in uporabo jezika v praktičnih situacijah.

Kaj boste počeli na tečaju: Udeležencem bo predavatelj dodelil naloge, kot so simulacije pogovorov, izdelava predstavitev ali pisanje e-pošte v ciljnem jeziku. Udeleženci  se morajo med seboj pogovarjati in sodelovati, da dokončajo nalogo. To spodbuja resnično uporabo jezika in razvija komunikacijske veščine.

Storytelling (Pripovedovanje zgodb)

Kaj je: Ta pristop temelji na uporabi zgodb za poučevanje jezika. Zgodbe so privlačne, saj udeležencem omogočajo, da se poistovetijo s situacijami in liki, kar pomaga pri razumevanju jezika in kulture.

Kaj boste počeli na tečaju: Udeležencem bo predavatelj  prebral ali predstavil zgodbo v ciljnem jeziku, nato pa jih bo spodbujal, da razpravljajo o njej, pišejo svoje različice ali celo igrajo vloge iz zgodbe. To pomaga pri razvijanju razumevanja besedišča, izboljšuje poslušanje in govorjenje ter spodbuja kreativno izražanje.

Igrifikacija (Učenje z elementi igre)

Kaj je: Igrifikacija pomeni uporabo elementov iger v učnem okolju. Cilj je udeležencem omogočiti učenje tujega jezika skozi igro, zabavo in tekmovanje.

Kaj boste počeli na tečaju: Igrifikacija vključuje igre, kvize, tekmovanja, točke, nagrade in druge elemente, ki spodbujajo motivacijo in angažiranost. Predavatelj bo na primer uporabil eno od spletnih platform, kjer bodo udeleženci tekmovali med seboj v reševanju jezikovnih nalog ali v igrah, da bi pridobili točke ali dosegli nagrade.


Sodobne metode učenja tujih jezikov so odgovor na potrebe sodobnega sveta.

Odkrijte DOBIN svet, kjer je učenje tujih jezikov bolj dinamično, zabavno in učinkovito kot kdajkoli prej. Ne čakajte, pričnite svojo jezikovno pustolovščino že danes!

Svojo odločitev za boljše znanje tujega jezika pa potrdite z e-prijavo na tečaj: https://www.doba.si/prijava-na-tecaj

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli