Alumni klub

Višja strokovna šola

Alumni klub

Alumni klub DOBA je skupnost, ki krepi medsebojno povezanost diplomantov, omogoča mreženje, izobraževanje in nadaljnji razvoj diplomantov in Dobe kot izobraževalne institucije. Klub spodbuja člane k pozitivnim spremembam ter omogoča njihovo osebno in strokovno rast.

Ključne naloge Alumni kluba

Komunikacija z diplomanti
Alumni klub spodbuja komunikacijo in med seboj povezuje člane, skrbi za komuniciranje med člani, za mreženje in komunikacijo.

Spodbujanje družbene odgovornosti
Alumni klub spodbuja družbeno odgovorno ravnanje in delovanje s ciljem blaginje družbe.

Povezovanje alumnov s študenti
Alumni klub bo spodbujal trenutne študente, da se vključujejo v aktivnostih kluba in tako spodbujajo vseživljenjsko povezavo.

Sodelovanje pri nadaljnjem razvoju fakultete
Diplomanti sodelujejo tudi pri opravljanju ključnih dejavnosti Dobe – študijski proces, raziskovanje, razvoj in prenova študijskih programov.

Vseživljenjsko izobraževanje
Alumni klub spodbuja organizacijo in usmerja člane k dodatnemu izobraževanju, udeležbi na predavanjih in drugih srečanjih za poslovni in osebni razvoj.  

Promocija dosežkov in uspehov
Alumni klub promovira dosežke diplomantov.

Ambasadorji
Diplomanti Dobe sodelujejo kot ambasadorji pri pridobivanju novih študentov in pri promociji.

 

Anja Vogrič,

podjetnica
Vsi ljudje se rodimo z enakim bazenom modrosti. Od pridobljenega znanja in razvoja inteligence pa je odvisno, kako znamo upravljati to, kar nam je dano. Vesela sem, da sem različna znanja pridobila tudi v sklopu poslovnih izobraževanj na Dobi.

Anja Vogrič,

podjetnica
Vsi ljudje se rodimo z enakim bazenom modrosti. Od pridobljenega znanja in razvoja inteligence pa je odvisno, kako znamo upravljati to, kar nam je dano. Vesela sem, da sem različna znanja pridobila tudi v sklopu poslovnih izobraževanj na Dobi.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli