Mobilnost

Višja strokovna šola

Mobilnost

Na Višji strokovni šoli Doba krepimo mednarodno sodelovanje. Smo nosilci listine Erasmus, ki omogoča našim študentom opravljanje praktičnega izobraževana v tujini. Delovne izkušnje v tujini so dragocene.

Višja strokovna šola DOBA - mobilnost študentov in učiteljev

                                                                                   Vir: Cmepius, 2019

Mobilnost študentov za praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje v tujini lahko opravljajo študenti 1. in 2. letnikov. Izmenjava je mogoča za obdobje, ki ni krajše od treh mesecev, v skladu s potrjenim dogovorom o usposabljanju (Training Agreement). Študenti si podjetje za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini poiščete sami.

ŠTUDENTSKA LISTINA ERASMUS 2021-2027

Evropska komisija je pripravila posodobljeno Študentsko listino Erasmus+ za novo programsko obdobje 2021-2027, ki je na voljo tudi v slovenščini. Študentska listina Erasmus+ je dokument namenjen študentom, v katerem so navedene tako obveznosti, kot tudi dolžnosti študentom na mobilnosti. Študentje morajo biti pred odhodom na mobilnosti z vsebino listine seznanjeni.

Povezava na listino: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/studentska-listina-erasmus-0

 

Kaj boste pridobili?

Opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini vam omogoča:

  • razvoj in nadgradnjo jezikovnih znanj,
  • izpolnjevanje osebnih ciljev in socialno povezovanje zunaj meja Slovenije,
  • razumevanje ekonomske in socialne kulture določene države, 
  • večjo samozavest,
  • krepitev medkulturnih kompetenc ...

Erasmus mobilnost omogoča večjo konkurenčnost in zaposljivost ne le na domačem, ampak tudi na mednarodnem trgu delovne sile.

Erasmus+ logotip            Erasmus+ logotip

Aktualni razpisi

Erasmus razpis za mobilnost študentov in študentk Višje strokovne šole za študijsko leto 2023/24

Erasmus razpis za zaposlene

Erasmus mobilnost za zaposlene sodelavcem Višje šole omogoči pridobivanje strokovnih izkušenj in prenos dobrih praks v njihove delovne procese.

Arhiv razpisov za Erasmus mednarodno mobilnost >>

PIC koda: 946351304

Erasmus+ koda: SI MARIBOR06

ECHE 2014 do 2020 

EPS 2014 do 2020 

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ . Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.

Ne spreglejte:

  • Posamezniki (študenti ali osebje) z manj priložnostmi, ki odhajajo na Erasmus+ mobilnost, lahko pridobijo dodatna sredstva iz naslova dodatnih stroškov zaradi posebnih potreb. >> Pojasnilo parametrov. Strategija.
  • Erasmus + ponuja možnost opravljanja praktičnega usposabljana tudi po zaključku študija, za mlade diplomante. Pomemben pogoj, ki ga morate izpolnjevati pa je, da se na izmenjavo prijavite še v času, ko ste študent (v zadnjem letu študija) in da vam na DOBI vašo izmenjavo še v času študija odobri Erasmus komisija.

Namig:

Za iskanje možnosti opravljanja prakse v tujini pa lahko preverite tudi spletno stran www.erasmusintern.org. Zaposleni lahko priložnosti za mobilnosti najdete med drugim tudi na strani www.staffmobility.eu.

Pri pripravi na mobilnost vam bo pomagala Erasmus koordinatorica, ponujamo pa vam tudi brezplačno možnost jezikovne priprave (Online Language Support).

Zanimive povezave:

Cmepius - Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Program Vseživljenjsko učenje
Program Erasmus
myErasmus

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske Unije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Ivan Vidmar,

diplomant
Med študijem sem praktično izobraževanje opravljal na Malti. Kasneje so mi tam tudi ponudili zaposlitev in danes tam opravljam službo vodje oddelka za zagotavljanje kakovosti.

Ivan Vidmar,

diplomant
Med študijem sem praktično izobraževanje opravljal na Malti. Kasneje so mi tam tudi ponudili zaposlitev in danes tam opravljam službo vodje oddelka za zagotavljanje kakovosti.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli