Organizator socialne mreže

Višja strokovna šola *25 let*

Program Organizator socialne mreže

Današnje razmere povečujejo vsakodnevne izzive tako starejše kot mlajše generacije, ki se težko spoprijemajo s hitrimi spremembami, zato v revolucionarnem študiju pridobite praktična znanja za pomoč tem ljudem, ki sodijo v ranljive skupine. Tako je ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini potreba po izobraženem kadru za pomoč ljudem, ki se težje vključujejo v socialno okolje. 

Kot diplomant/diplomantka programa Organizator socialne mreže izpolnjujete izobrazbeni pogoj po 69. členu ZSV za opravljanje strokovnega izpita na področju socialnega varstva.


O programu
Predmetnik
Kako poteka online študij
Vpis in stroški

Zakaj izbrati program Organizator socialne mreže

Med študijem boste:

 • razvili empatičnost in komunikacijsko odprtost, občutljivost in odprtost za ljudi in socialne situacije ter razumevanje in spoštovanje različnosti kot kvalitete;
 • sposobni razumevanja povezav med težavami posameznikov in širšim družbenim kontekstom, prepoznavanja sistemskih ovir ter sposobnost ustreznega odzivanja;
 • prepoznavali in razumeli človeške krize in stiske, vezane na družbeno in osebno pogojene okoliščine in sposobni soustvarjanja želenih razpletov z upoštevanjem perspektive posameznika;
 • usvojili veščine za organiziranje in koordiniranje pomoči otrokom, mladostnikom, družinam, starejšim …;
 • s pridobljenimi znanji boste kakovostno in ustrezno organizirali prostovoljno delo in prosti čas različnih družbenih skupin;
 • pridobili znanja o podpornih mrežah, animaciji z umetnostnim izražanjem, spoznali boste osnovna znanja o pravu v sociali, govorili o marginalnih družbenih skupinah in njihovih posebnostih …;
 • glede na izbirni modul pa poglobili znanja o starostnikih ali otrocih in mladostnikih. 

 

 • Uvod v študij: Ob začetku študija boste imeli 14 dni priprave na študij, kjer boste spoznali virtualno učilnico, portal MOJA.DOBA z e-referatom, e-indeksom, spoznali boste načine komunikacije s sošolci, predavatelji in šolo, kako boste pisali izpite, oddali nalogo …
 • Urnik: Na začetku študijskega leta boste prejeli celoletni urnik, da si boste lahko organizirali vaš čas. Predmeti si bodo sledili eden za drugim, tako da boste opravljali samo en predmet naenkrat. Predmeti trajajo od 4 do 5 tednov.
 • Predavanja: Predavanje bodo potekala online v virtualnem učnem okolju. Na voljo vam bodo tudi posnetki predavanj.
 • Študijska literatura: Predavatelji pripravijo in objavijo gradiva v spletno učilnico, do katerih boste imeli dostop 24/7.
 • Študijske aktivnosti: Pri predmetih boste opravljali tudi krajše naloge, seminarske ali projektne naloge. Naloge bodo jasno in pregledno objavljene v virtualni učilnici. 
 • Izpiti: Na koncu predmeta sledi izpit, ki poteka online. Izpit poteka istočasno za vse. 
 • Podpora pri študiju: Pri študiju vas spremlja predavatelj, stalno vam je na voljo vaša svetovalka in IT podpora. 
 • Obvezna oprema: Za študij potrebujete računalnik z dostopom do interneta, zunanjo USB kamero in slušalke.

Kako uredite prijavo in vpis

Vpis za študijsko leto 2024/2025:

 • Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 15. marca 2024
 • Drugi prijavni rok: od 23. avgusta do 29. avgusta 2024 - Prijavnica

Vpis po drugem prijavnem roku, od 30. avgusta do 30. septembra oz. do zapolnitve prostih mest, poteka preko interne prijavnice.

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 1.998,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za vsak letnik je možno plačati na 12 obrokov. Prvi obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 179,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit po >> Ceniku.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika.
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila Višja strokovna šola DOBA, za predmete v posameznem študijskem programu.
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

>> CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Jelka Šparavec,

diplomantka
Predavateljice so znale usmerjati delo k prepoznavanju stereotipov, predsodkov, potreb po sodbah in svetovanju, ki ne spadajo v socialno delo, a so skriti del vsakega posameznika.

Jelka Šparavec,

diplomantka
Predavateljice so znale usmerjati delo k prepoznavanju stereotipov, predsodkov, potreb po sodbah in svetovanju, ki ne spadajo v socialno delo, a so skriti del vsakega posameznika.

Zaposljivost diplomantov in možnosti zaposlitve

Diplomanti programa Organizator socialne mreže se zaposlujejo na različnih področjih socialnega dela, v domovih za starejše, centrih za pomoč ljudem na domu, nevladnih organizacijah in društvih, mladinskih domovih, centrih za socialno delo, varnih hišah, materinskih domovih, kriznih centrih za žrtve … Diplomanti programa Organizator socialne mreže so cenjeni tudi v tujini, predvsem v ustanovah, kjer ponujajo pomoč otrokom in mladostnikom ter pri integraciji tujcev. Kot diplomant/diplomantka programa Organizator socialne mreže izpolnjujete izbrazbeni pogoj po 69. členu ZSV za opravljanje strokovnega izpita na področju socialnega varstva.
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli