MUNERA 3

Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja med letoma 2018 in 2022

MUNERA 3

V obdobju od 2018 do 2022 smo na 86 šolah po Sloveniji izvajali programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Cilj projekta je bil vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.


Naložbo sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Vse o projektu lahko izveste na spletni strani projekta MUNERA 3 >>

                                                  

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli