O praktičnem izobraževanju

Višja strokovna šola *25 let*

O praktičnem izobraževanju

Kje lahko opravljam praktično izobraževanje?
V ustreznih podjetjih, študenti stik z njimi navežejo sami. Če pri tem naletijo na težave, se vključi šola in pomaga.

Koliko ur je treba opraviti za praktično izobraževanje?
V vsakem letniku je treba opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja, torej skupaj 800 ur za celoten študij.

Kdaj se opravlja praktično izobraževanje?
Pri rednem študiju je za to posebej namenjen čas, ko ni predavanj in vaj, pri izrednem študiju pa kadarkoli skozi študijsko leto.

Kako bom opravil praktično izobraževanje, če sem redno zaposlen, a ne na področju, povezanem s študijem?
400 ur, ki jih je treba opraviti v študijskem letu, se lahko razporedi skozi vse leto.

Se lahko študentsko delo prizna kot opravljeno praktično izobraževanje?
Za priznavanje praktičnega izobraževanja se lahko prizna tudi opravljeno študentsko delo, če so bila dela primerna. Za vsak letnik priznavanja potrebujete vsaj 1.200 ur opravljenega študentskega dela.

Ima šola s kakšnimi podjetji posebne pogodbe za opravljanje praktičnega izobraževanja?
Posebne pogodbe ne obstajajo, imamo pa vzpostavljeno vsakoletno sodelovanje z NLZOH, UKC Maribor ipd.

Mora imeti podjetje za praktično izobraževanje obvezno najmanj 5 zaposlenih?
V primeru študijskih programov, kjer podjetja z najmanj 5 zaposlenimi skorajda ne obstajajo, so možne izjeme.

Je praktično izobraževanje treba opravljati v obeh letnikih ali pa se ga lahko združi v celoti v prvem ali drugem?
Opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za napredovanje v višji letnik, na osnovi pisne prošnje bi lahko opravljali praktično izobraževanje za drugi letnik že v prvem letniku.

Ali lahko grem na Erasmus izmenjavo tudi za predavanja in ne samo praktično izobraževanje?
Ne, višješolski študenti lahko preko Erasmus izmenjave opravljajo samo praktično izobraževanje.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli