Šolnina, plačilni pogoji

Višja strokovna šola *25 let*

Šolnina, plačilni pogoji

Kdaj se plača prvi obrok?
Če se prijavite na 1. prijavnem roku, je plačilo prvega obroka v drugi polovici avgusta. Če pa se prijavite na 2. prijavnem roku, pa takoj ob vpisu septembra ali oktobra.

Koliko znaša šolnina?
>> CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Kaj vse je vključeno v ceno?
V ceno je vključena celotna izvedba študijskega procesa, ki jo izvajamo nadstandardno (dostop do portala, do učnega okolja, uvodna usposabljanja …), Microsoftov paket Office 365, trikratno opravljanje izpitov, brezplačen vpis prvo leto po zaključku 2. letnika (v kolikor niso opravljene vse obveznosti), storitve kompetenčnega centra, študijsko gradivo v e-obliki …

Kakšen je postopek, če mi račun plača podjetje?
Podjetje izpolni izjavo plačnika, na podlagi katere izstavimo račun podjetju.

Je opravljanje izpitov posebej plačljivo?
V šolnino je vključeno trikratno opravljanje vsakega izpita, v kolikor bi šli na izpit četrtič ali več, je pristop k izpitu plačljiv po veljavnem ceniku.

Ali moram poravnati celotno šolnino, če študij predčasno prekinem?
Ob izpisu iz šole morajo biti poravnane položnice za obroke, ki so bile izstavljene do dneva izpisa.

Kaj se zgodi, če ostanem brez zaposlitve in ne morem več plačevati šolnine?
Imate možnost začasne prekinitve, položnic od dneva začasne prekinitve več ne prejemate.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli