Priznavanje izpitov

Višja strokovna šola *25 let*

Priznavanje izpitov

Se mi lahko priznajo izpiti, ki sem jih opravil na drugi višji šoli, fakulteti?
Opravljeni izpiti iz drugih višjih šol ali fakultet se vam lahko priznajo, če se vsebine predmetov pokrivajo v več kot 70 %. Za priznavanje boste potrebovali potrdilo o opravljenih izpitih in potrjene učne načrte. Vlogo za priznavanje obravnava študijska komisija in vam nato izda sklep.

Lahko vložim prošnjo za priznavanje že pred vpisom?
Neuradno informacijo glede možnosti priznavanja lahko pridobite že pred vpisom. Uradni sklep pa lahko prejmete šele, ko ste vpisani na šolo.

Se mi lahko prizna tuj jezik, če imam certifikat?
Lahko se vam prizna tuj jezik tudi na podlagi certifikata, če je pridobljena stopnja primerna.

Se mi lahko priznajo znanja, ki sem jih pridobil v neformalnem izobraževanju?
Lahko se vam priznajo tudi neformalna izobraževanja in pridobljeni certifikati, če ustrezajo pridobljena znanja vsebinam in zahtevnosti predmetu, ki ga želite imeti priznanega.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli