Vse o rednem študiju

Višja strokovna šola *25 let*

Vse o rednem študiju

Je redni študij možen samo v programu Poslovni sekretar?
Da, redni študij je na Višji strokovni šoli DOBA možen samo v programu Poslovni sekretar, za katerega imamo koncesijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ali obstaja starostna omejitev za vpis v redni študij?
Ne, starostne omejitve ni.

Kakšni so stroški pri rednem študiju?
Šolnine za redne študente ni, saj študij financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Študenti ob vpisu v 1. letnik poravnate vpisnino v višini 30 EUR, za 2. letnik pa 20 EUR.

Kje bom dobil učbenike za študij?
Vsi učbeniki, ki jih boste potrebovali za študij, so v elektronski obliki in jih boste prejeli ob pričetku vsakega predmeta v učnem okolju.

Kdaj in kako potekajo predavanja pri rednem študiju?
Predavanja in vaje so samo v dopoldanskem ali samo v popoldanskem času na sedežu šole.

Se lahko vpišem v redni študij, če sem že prej študiral drugje?
Kdor je bil že tri leta vpisan (redno ali izredno) v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju. Prav tako se ne more vpisati nekdo, ki je bil že 2 leti ali več vpisan v višješolski študijski program.

Imam status študenta, glede na to, da gre za zasebno šolo?
Seveda imate status študenta.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli