O vpisu in splošno

Višja strokovna šola *25 let*

O vpisu in splošno

Kakšni so pogoji za vpis?
Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola (poklicna matura, splošna matura, zaključni izpit ali srednješolska diploma). Za program Organizator socialne mreže je treba opraviti še test psihofizičnih sposobnosti. 

Kako opravim vpis in kaj potrebujem za vpis?
>> Informacije o vpisu

Je število mest omejeno?
Število vpisnih mest je omejeno, zato svetujemo, da opravite vpis na 1. prijavnem roku ali čim hitreje na 2. prijavnem roku.

Katera merila se upoštevajo v primeru omejitve vpisa?
Na rednem študiju se upošteva uspeh 3. in 4. letnika ter uspeh na maturi, pri izrednem študiju pa se na 2. prijavnem roku upošteva dospelost prejetih prijav.

Imam kot izredni študent status študenta?
Študent ima, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, vse pravice, ki izhajajo iz naslova statusa študenta. Te pravice lahko z vpisom na višjo šolo uveljavljate največ 3 leta.

Je diploma na zasebni šoli enakovredna diplomi javne šole?
Seveda, pridobili boste javnoveljavno diplomo.

So vaši programi priznani v tujini?
Na to vprašanje je težko na splošno odgovoriti, ker je odvisno od države, ali neki poklic v svoji shemi ima ali ne. Načeloma so.

Katero raven izobrazbe pridobim?
S pridobljeno diplomo višje šole pridobite 6/1 stopnjo ravni izobrazbe.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli